کسب و کار اینستاگرامی

ریچ و ایمپرشن و اهمیت آن در کسب و کار اینستاگرامی

ریچ (Reach): تعداد کاربران یکتا و منحصر به فردی که در هر روز معین پست یا استوری اینستاگرام شما را مشاهده کرده اند.

ایمپرشن (Impression): تعداد دفعاتی که پست یا استوری اینستاگرام شما توسط کاربران مشاهده شده است.

به بیان دیگر، در محاسبه ریچ فقط تعداد اکانتهای مشاهده کننده مد نظر است، ولی در محاسبه ایمپرشن تعداد کل مشاهدات در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر پست شما ۳ بار برای یک کاربر و ۲ بار برای یک کاربر دیگر نشان داده شود، تعداد ریچ پست شما برابر با ۲ و تعداد ایمپرشن برابر با ۵ خواهد بود.

 

 

کلمات کلیدی:افزایش فالوور اینستاگرام،زیاد کردن فالوور در اینستاگرام،افزایش فالو در اینستاگرام،خرید فالوور اینستاگرام،افزایش فالو اینستاگرام،خرید لایک اینستاگرام،افزایش لایک اینستاگرام