خرید بازدید پست تلگرام

در این قسمت می توانید به تعداد مورد نیاز خود برای پست های کانال خود اقدام به خرید افزایش بازدید  کنید.

ظرفیت سیستم ۳۰ هزار بازدید  تمامی پست های کانال شما در هر ۲۴ ساعت

بسته های روزانه ، هفتگی و ماهیانه برای خرید در نظر گرفته شده است.

با هر بار خرید بسته های افزایش بازدید پست تا سقف ۵۰ پست شما افزایش بازدید خواهد داشت

 

برای بسته های افزایش بازدید هفتگی و ماهیانه در صورتی که تمایل به افزایش بازدید پست ها در ساعت خاصی از روز دارید میتوانید از طریق تماس با ما هماهنگ کنید

بسته های افزایش بازدید روزانه(۱ روزه):

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  یک بار افزایش بازدید را در همان روز دریافت خواهد کرد.

200 بازدید پست تلگرام

5هزار تومان
5هزار تومان
 • بسته روزانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 5،000 تومان

500 بازدید پست تلگرام

10هزار تومان
10هزار تومان
 • بسته روزانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 10،000 تومان

1000 بازدید پست تلگرام

15هزار تومان
15هزار تومان
 • بسته روزانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 15،000 تومان

2000 بازدید پست تلگرام

28هزار تومان
28هزار تومان
 • بسته روزانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 28،000 تومان

5000 بازدید پست تلگرام

60هزار تومان
60هزار تومان
 • بسته روزانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 3 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 60،000 تومان

بسته های افزایش بازدید هفتگی(۷ روزه): (با ۱۵ درصد تخفیف)

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  هفت بار افزایش بازدید را  روزانه یک بار به مدت یک هفته  دریافت خواهد کرد.

200 بازدید پست تلگرام هفتگی

30هزار تومان
30هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 30،000 تومان

500 بازدید پست تلگرام هفتگی

60هزار تومان
60هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 60،000 تومان

1000 بازدید پست تلگرام هقتگی

90هزار تومان
90هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 90،000 تومان

2000 بازدید پست تلگرام هفتگی

170هزار تومان
170هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 170،000 تومان

5000 بازدید پست تلگرام هفتگی

350هزار تومان
350هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 4 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 350،000 تومان

10000 بازدید پست تلگرام هفتگی

500هزار تومان
500هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 6 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 500،000 تومان

20000 بازدید پست تلگرام هفتگی

750هزار تومان
750هزار تومان
 • بسته هفتگی
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 24 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 750،000 تومان

بسته های افزایش بازدید ماهیانه(۳۰ روزه): (۳۵ تا ۷۰ درصد تخفیف)

با خرید بسته های این بخش پست های جدید شما  ۳۰ بار افزایش بازدید را  روزانه یک بار به مدت یک ماه  دریافت خواهد کرد.

200 بازدید پست تلگرام

90هزار تومان
90هزار تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 90،000 تومان

500 بازدید پست تلگرام

180هزار تومان
180هزار تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 1 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 180،000 تومان

1000 بازدید پست تلگرام

270هزار تومان
270هزار تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 270،000 تومان

2000 بازدید پست تلگرام

500هزار تومان
500هزار تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 2 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 500،000 تومان

5000 بازدید پست تلگرام

900هزار تومان
900هزار تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 4 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 900،000 تومان

10000 بازدید پست تلگرام

1.3میلیون تومان
1.3میلیون تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 6 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 1،300،000 تومان

20000 بازدید پست تلگرام

2میلیون تومان
2میلیون تومان
 • بسته ماهیانه
 • افزایش بازدید تمامی پست های جدید
 • تحویل در کمتر از 24 ساعت
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • قیمت: 2،000،000 تومان
رفتن به بالا